Trợ giúp

WordPress được quản lý Trợ giúp

Xem Trang WordPress GoDaddy của tôi trong khi đang ở WordPress

Nếu bạn cần quay lại Trang WordPress của GoDaddy của website WordPress được quản lý, hãy nhấp vào GoDaddy ở đầu bảng quản trị WordPress và chọn Cài đặt tài khoản.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.