Xem trước trang WordPress của bạn

Bạn đã xem trước trang WordPress và hầu hết mọi phần đều không vào được. Chuyện gì vậy?

WordPress sử dụng URL đầy đủ (thay cho đường dẫn tương ứng) cho trang kiểu (CSS), cũng như liên kết đến bài đăng và hình ảnh của bạn. Khi xem trước trang, bạn sử dụng một miền không phải là miền chính, vì thế không liên kết nào trong số đó hoạt động. Nếu không có tài nguyên làm việc, trang WordPress của bạn trông có vẻ bị lỗi.

Thật may, điều này không có nghĩa là phần nào đó thực sự bị lỗi — chỉ là không hoạt động như cách bạn thấy.

Cách dễ nhất để giải quyết sự cố là xem trước website bằng cách sửa đổi tập tin máy chủ trên máy tính của bạn. Các bước hơi phức tạp nhưng chúng tôi đã cung cấp sẵn cho bạn trong Xem trước website bằng tập tin máy chủ.

Nếu bằng cách nào đó, bạn bắt đầu phát triển trang bằng URL xem trước, bạn có thể sử dụng trình cắm Tìm kiếm và thay thế để tìm tất cả các phiên bản của URL xem trước rồi thay bằng miền thực tế của bạn.

Lưu ý: Theo đúng trách nhiệm, chúng tôi sẽ cung cấp thông tin về cách sử dụng một số sản phẩm của bên thứ ba, nhưng chúng tôi không xác nhận hoặc trực tiếp hỗ trợ các sản phẩm của bên thứ ba, cũng như không chịu trách nhiệm về các tính năng hoặc độ tin cậy của các sản phẩm đó. Logo và nhãn của bên thứ ba là nhãn hiệu đã đăng ký của các chủ sở hữu tương ứng. Mọi quyền được bảo lưu.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.