Xem trước website bằng tập tin máy chủ

Đôi khi bạn cần xem trước các tập tin website của mình trên tài khoản dịch vụ lưu trữ rồi mới có thể trỏ miền tới tài khoản lưu trữ. Bạn có thể thực hiện việc này bằng cách thêm mục nhập vào tập tin máy chủ trên máy tính cục bộ của bạn. Vui lòng lưu ý rằng chúng tôi không ủng hộ việc sửa đổi tập tin hệ thống, bạn phải tự chịu trách nhiệm về việc đó.

 1. Bắt đầu bằng cách tìm vị trí tập tin máy chủ:
  HĐH Vị trí tập tin lưu trữ
  Windows (10, 8, 7, XP, v.v.) c:\windows\system32\drivers\etc\hosts
  Macintosh OS X /private/etc/hosts
  Linux /etc/hosts
 2. Bây giờ, hãy thêm một mục nhập vào tập tin lưu trữ cho tài khoản miền và dịch vụ lưu trữ của bạn theo định dạng sau:
  [địa chỉ IP tài khoản dịch vụ lưu trữ] [tên miền]

  Ví dụ:

  12.0.0.1   coolexample.com   www.coolexample.com
 3. Lưu thay đổi đối với tập tin máy chủ và chuyển đến tên miền của bạn bằng trình duyệt bạn thường dùng. Tập tin website trên tài khoản dịch vụ lưu trữ của bạn sẽ được tải, cho phép bạn xem trước website của mình.

Cảnh báo: Sau khi bạn hoàn tất việc xem trước website và trỏ tên miền tới tài khoản dịch vụ lưu trữ của mình, hãy nhớ xóa mục nhập khỏi tập tin máy chủ. Nếu bạn không loại bỏ mục nhập, sau này, khi thay đổi gói hoặc máy chủ, bạn sẽ không thể xem trang.

Thông tin thêm

Nếu bạn không biết địa chỉ IP của tài khoản dịch vụ lưu trữ nhưng bạn biết mình đang sở hữu loại dịch vụ lưu trữ nào, bạn có thể tìm địa chỉ IP bằng các liên kết dưới đây:


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.