Xem trước website của bạn bằng tập tin lưu trữ

Việc thêm mục nhập vào tập tin lưu trữ sẽ cho phép bạn xem các tập tin đã tải lên tài khoản lưu trữ trước khi thay đổi máy chủ tên miền của bạn. Để thực hiện, hãy thêm địa chỉ IP tài khoản lưu trữ dưới dạng mục nhập trên máy chủ máy tính (máy tính của bạn). Vị trí của tập tin đó sẽ phụ thuộc vào hệ điều hành của bạn (HĐH):

HĐH Vị trí tập tin lưu trữ
Windows (8, 7, XP, v.v.) c:\windows\system32\drivers\etc\hosts
Macintosh OS X /private/etc/hosts
Linux /etc/hosts

Lưu ý: Bạn có thể cần tạo bản sao tập tin máy chủ tới một vị trí khác để thực hiện thay đổi, sau đó sao chép lại.

Giờ, hãy thêm một mục nhập cho tài khoản tên miền/lưu trữ của bạn bằng cách sử dụng định dạng sau:

[địa chỉ IP tài khoản của bạn] [tên miền hoàn toàn đủ điều kiện của bạn]

Ví dụ:

12.0.0.1     coolexample.com

Bạn cũng có thể thêm phiên bản www của miền. Bạn có thể thêm phiên bản đó vào cùng dòng như sau:

12.0.0.1 coolexample.com www.coolexample.com

Cách tìm địa chỉ IP sẽ phụ thuộc vào loại tài khoản lưu trữ bạn đang sử dụng:

Cảnh báo: Sau khi miền của bạn được truyền, hãy nhớ loại bỏ mục nhập khỏi tập tin lưu trữ. Nếu bạn không loại bỏ mục nhập mà sau này, bạn thay đổi gói hoặc máy chủ, bạn sẽ không thể xem trang.

Lưu ý: Chúng tôi không hỗ trợ sửa đổi tập tin hệ thống của bạn, bạn phải tự chịu trách nhiệm nếu sửa đổi.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.