Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

GoDaddy Email Marketing Trợ giúp

Preview your email campaign

When you create an email marketing campaign, it's common to want to preview it before you send it.

 1. Log in to your GoDaddy Email Marketing account. (Need help logging in?)
 2. If you don't already have an email campaign open in Edit mode, at the bottom of any campaign, click Edit.
  Click Edit
 3. In the upper right corner of the campaign, click Preview.

  You must be in Edit mode to preview your campaign.

  You can now review your email campaign as it will appear to your audience.

 4. In the lower left corner of the Preview window, do one of the following:
  • To return to editing your campaign, click Edit.
  • To send yourself a test email, click Send a test, enter your email address, and click Send test.
   Send a test email

   Go to your email inbox to review your test email campaign.

More info

Liên quan đến cộng đồng

gords4you's Avatar
Email Campaign

2 Câu trả lời

Last posted over 3 years ago.

AuthorDonnaD's Avatar
Email marketing campaign

1 Câu trả lời

Last posted about 2 years ago.

Pierre's Avatar
problem loading webmail

2 Câu trả lời

Last posted over 4 years ago.

Không tìm được thông tin mà bạn muốn tìm kiếm? Tìm kiếm trong Cộng đồng