Tiếp thị qua email của GoDaddy Trợ giúp

Xem trước chiến dịch email của bạn

Bài viết này đề cập đến một sản phẩm cũ không còn khả dụng cho khách hàng mới.

Khi tạo một chiến dịch tiếp thị qua email, bạn thường sẽ muốn xem email trước khi gửi đi.

 1. Đăng nhập vào tài khoản GoDaddy Email Marketing của bạn. (Bạn cần hỗ trợ đăng nhập?)
 2. Nếu bạn chưa mở một chiến dịch email trong chế độ Chỉnh sửa thì hãy nhấp vào Chỉnh sửa ở cuối một chiến dịch bất kỳ.
  Nhấp vào Chỉnh sửa
 3. Nhấp vào Xem trước ở góc trên bên phải của chiến dịch.

  Bạn phải ở trong chế độ Chỉnh sửa để xem trước chiến dịch.

  Giờ đây bạn có thể xem chiến dịch email của mình sẽ hiển thị với người đọc như thế nào.

 4. Ở góc dưới bên trái của cửa sổ Xem trước , hãy thực hiện một trong những thao tác sau:
  • Để quay lại chỉnh sửa chiến dịch, nhấp vào Chỉnh sửa.
  • Để gửi cho chính bạn một email thử nghiệm, nhấp vào Gửi bản thử nghiệm, nhập địa chỉ email của bạn và nhấp vào Gửi bản thử nghiệm.
   Gửi email thử nghiệm

   Vào hộp thư đến của email của bạn để xem xét chiến dịch email thử nghiệm.

Thêm thông tin