Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Tiếp thị qua email của GoDaddy Trợ giúp

Xem và chỉnh sửa thông tin chi tiết về người đăng ký

Chỉ các chi tiết TênEmail mới hiển thị trong khu vực trang chính của Người đăng ký nhưng bạn luôn có thể xem và chỉnh sửa chi tiết về người đăng ký chỉ sau vài lần nhấp chuột.

  1. Nếu vẫn chưa đăng nhập, hãy đăng nhập vào tài khoản GoDaddy Email Marketing của bạn. (Bạn cần hỗ trợ đăng nhập?)
  2. Trong khu vực Người đăng ký, hãy nhấp vào địa chỉ email để xem hoặc chỉnh sửa thông tin chi tiết về họ.
  3. Nhấp vào bất cứ trường nào bạn thấy để chỉnh sửa.
  4. Nhấp vào Thêm vào danh sách để thêm người đăng ký vào bất cứ danh sách nào của bạn. Tư cách thành viên trong danh sách hiện tại của người đăng ký sẽ không chịu ảnh hưởng của hành động này.
  5. Nhấp vào Thêm trường khác để thêm một trường dữ liệu khác cho riêng người đăng ký đó.

Bước tiếp theo

Xem thêm thông tin