Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

SSL Certificates Trợ giúp

Verify my SSL certificate request


After you request your SSL certificate, we're required to verify that you control the domain(s) that you are requesting the certificate for.

The verification process depends on the type of certificate and the type of web server you have. Choose the scenario that best describes your situation.

Liên quan đến cộng đồng

ICTJak's Avatar
want to install certificate but I do not have the keystore file

1 Câu trả lời

Last posted almost 4 years ago.

Heang's Avatar
SSL Certificate renewal

1 Câu trả lời

Last posted 3 months ago.

MadfooatCom's Avatar
Private Key for Wildcard Certificate

8 Câu trả lời

Last posted over 1 year ago.

Imed's Avatar
ZEN LB pem file

1 Câu trả lời

Last posted about 4 years ago.

Không tìm được thông tin mà bạn muốn tìm kiếm? Tìm kiếm trong Cộng đồng