Trợ giúp

Email chuyên nghiệp Trợ giúp

Xóa địa chỉ email chuyển tiếp

Khi bạn xóa một địa chỉ email chuyển tiếp hiện có, mọi hoạt động chuyển tiếp email đến địa chỉ đó sẽ dừng lại.

 1. Đăng nhập vào Bảng điều khiển Email & Office (sử dụng tên người dùng và mật khẩu GoDaddy của bạn).
 2. Chọn Chuyển tiếp.
  Nhấp vào Chuyển tiếp
 3. Bên cạnh địa chỉ email chuyển tiếp bạn muốn xóa, mở menu rồi chọn Xóa.
  Nhấp vào menu rồi chọn xóa
 4. Chọn Xóa để xác nhận. Địa chỉ chuyển tiếp email này sẽ bị xóa khỏi trang Địa chỉ chuyển tiếp email.
  Nhấp vào Xóa

Các bước liên quan

 • Bạn có thể quay lại trang Địa chỉ chuyển tiếp email để thêm, sửa hoặc xóa các địa chỉ chuyển tiếp email.

Thêm thông tin


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.