Trợ giúp

Email chuyên nghiệp Trợ giúp

Xóa địa chỉ email chuyển tiếp

Khi bạn xóa một địa chỉ email chuyển tiếp hiện tại, thao tác chuyển tiếp email tới các địa chỉ email được liên kết sẽ bị hủy.

  1. Vui lòng đăng nhập vào bảng điều khiển Email & Office rồi nhấp vào Chuyển tiếp.
    Nhấp vào Chuyển tiếp
  2. Tìm đến địa chỉ email chuyển tiếp bạn muốn xóa, nhấp vào Tùy chọn rồi chọn Xóa.
    Nhấp vào tùy chọn, chọn xóa
  3. Xác nhận bạn muốn xóa địa chỉ chuyển tiếp email bằng cách nhấp vào Xóa. Địa chỉ chuyển tiếp email này sẽ không hiển thị trên trang Địa chỉ chuyển tiếp email của bạn nữa.
    Nhấp vào Xóa

Các bước liên quan

  • Bạn có thể quay lại trang Địa chỉ chuyển tiếp email để thêm, sửa hoặc xóa các địa chỉ chuyển tiếp email.

Thêm thông tin


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.