Trợ giúp

Dịch vụ lưu trữ Linux (cPanel) Trợ giúp

Xóa bỏ người dùng FTP

Bạn có thể xóa bỏ quyền truy cập FTP của người dùng cụ thể vào tài khoản của bạn.

Bạn chỉ có thể xóa bỏ người dùng FTP phụ. Bạn không thể xóa bỏ người dùng FTP chính cho tài khoản lưu trữ của mình. Xóa bỏ người dùng FTP sẽ không xóa thư mục nội dung của họ.

  1. Đăng nhập vào tài khoản GoDaddy của bạn.
  2. Nhấp Lưu trữ web.
  3. Bên cạnh tài khoản lưu trữ mà bạn muốn sử dụng, hãy nhấp Quản lý.
  4. Trong mục Tập tin, nhấp Tài khoản FTP.
  5. Trong phần tài khoản FTP, kế bên tài khoản bạn muốn xóa, nhấp vàoXóa.
  6. Nhấp vào tùy chọn xóa bạn muốn sử dụng.

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.