Trợ giúp

WordPress được quản lý Trợ giúp

Xóa bộ nhớ đệm của bạn

WordPress được quản lý có tính năng đưa vào bộ nhớ đệm, giúp cải thiện thời gian tải website của bạn. Tuy nhiên, bộ nhớ đệm của bạn có thể gây ra sự cố và cần được "xóa sạch" (hoặc xóa) nếu bạn:

  • Thay đổi cơ sở dữ liệu theo cách thủ công hoặc các tập tin của trang WordPress bên ngoài WordPress (ví dụ như qua sFTP hoặc phpMyAdmin)
  • Không nhìn thấy những thay đổi đã thực hiện với trang của bạn hiển thị trên Internet
  • Di chuyển trang của bạn theo cách thủ công thay vì sử dụng công cụ di chuyển được tích hợp sẵn của WordPress được quản lý
  1. Đăng nhập vào Bảng điều khiển WordPress (http://tên miền của bạn/wp-admin/).
  2. Trên đầu bảng điều khiển của bạn, từ menu GoDaddy, hãy chọn Xóa sạch bộ nhớ đệm.
Cảnh báo: Nếu không nhìn thấy nút Xóa sạch bộ nhớ đệm, bạn có thể đã xóa trình cắm mà nút này sử dụng. Vui lòng liên hệ với bộ phận hỗ trợ khách hàng.

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.