Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

WordPress được quản lý Trợ giúp

Xóa bộ nhớ đệm của bạn

Gói Managed WordPress của bạn sở hữu các tính năng hấp dẫn, bao gồm cả bộ nhớ đệm CDN (Mạng phân phối nội dung) giúp cải thiện thời gian tải. Bạn có thể phải "xóa sạch" (hay xóa) bộ nhớ đệm nếu bạn:

  • thực hiện các thay đổi cho trang của mình nhưng bạn không thấy các thay đổi này trên Internet
  • di chuyển thủ công trang của bạn thay vì sử dụng công cụ di chuyển cài sẵn
  • thực hiện các thay đổi thủ công cho cơ sở dữ liệu hay các tập tin trang WordPress ngoài tầm soát của quản trị viên (ví dụ: qua SFTP (FTP bảo mật) hay qua phpMyAdmin)

Bước thực hiện

  1. Đăng nhập vào tài khoản GoDaddy và mở sản phẩm của bạn. (Bạn cần trợ giúp mở sản phẩm?)
  2. Ở trên cùng của bảng điều khiển WordPress, hãy chọn WordPress được quản lý, rồi chọn Xóa sạch bộ nhớ đệm.
    chọn wordpress được quản lý, rồi chọn xóa sạch bộ nhớ đệm

Bộ nhớ đệm của bạn đã được xóa sạch!

Các bước tiếp theo

Thêm thông tin