Dịch vụ lưu trữ Linux (cPanel) Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Xóa các tập tin hoặc thư mục trong tài khoản lưu trữ Linux của tôi

Sử dụng Trình quản lý tập tin của cPanel để xóa các tập tin hoặc thư mục riêng lẻ khỏi tài khoản Dịch vụ lưu trữ Linux của bạn.

Lưu ý: Bạn nên tạo bản sao lưu website trước khi xóa các tập tin hoặc thư mục.

Cảnh báo: Đảm bảo bạn không cần tập tin hoặc thư mục trước khi xóa, nếu không website của bạn có thể ngừng hoạt động như mong đợi.
 1. Truy cập GoDaddy, vào trang sản phẩm.
 2. Trong Lưu trữ web , bên cạnh tài khoản Lưu trữ Linux mà bạn muốn sử dụng, chọn Quản lý .
  nhấp vào quản lý
 3. Ở góc trên cùng bên trái của Bảng điều khiển tài khoản, chọn Trình quản lý tập tin .
  chọn trình quản lý tập tin
 4. Trong Trình quản lý tập tin cPanel, chọn tập tin bạn muốn xóa.
 5. Chọn X Xóa .
 6. (Tùy chọn) Chọn Bỏ qua thùng rác và xóa vĩnh viễn các tập tin .
 7. Chọn Xác nhận.

Xem thêm thông tin