WordPress Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Xóa chủ đề WordPress

Chúng tôi luôn khuyên bạn nên xóa các chủ đề và trình cắm không sử dụng để giúp cải thiện hiệu suất trang web của bạn và để giảm bớt mối lo ngại về bảo mật. Bạn có thể xóa chủ đề WordPress không hoạt động bằng cách truy cập bảng điều khiển WordPress.

  1. Đăng nhập vào WordPress.
  2. Trên menu bên trái, chọn Giao diện rồi chọn Chủ đề .
  3. Chọn Thêm mới .
  4. Di chuột qua chủ đề bạn muốn xóa và chọn Chi tiết chủ đề .
  5. Ở góc dưới bên phải, chọn Xóa .

Lặp lại quy trình này để loại bỏ bất kỳ chủ đề không sử dụng nào khác.

Xem thêm thông tin