Email trong không gian làm việc Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Xóa chuyển tiếp email

Sau khi thiết lập tài khoản chuyển tiếp email , bạn luôn có thể xóa tài khoản đó. Khi bạn xóa một tài khoản chuyển tiếp, nó sẽ giải phóng địa chỉ đó để bạn sử dụng.

Cảnh báo: Bài viết này dành cho việc xóa tài khoản chuyển tiếp. Nếu bạn đã thiết lập bản sao chuyển tiếp của email đến, vui lòng xem:Ngừng chuyển tiếp bản sao của email đến
  1. Đăng nhập vào tài khoản Email trong không gian làm việc của bạn và mở sản phẩm. (Bạn cần hỗ trợ đăng nhập?)
  2. Nhấp vào Trang chủ
  3. Chọn hộp kiểm ở bên trái tài khoản chuyển tiếp.
  4. Nhấp vàoXóa Xóa .
  5. Nhấp vào Ok .

Bước tiếp theo

Xem thêm thông tin