Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Professional Email Trợ giúp

Delete a forwarding email address

When you delete an existing forwarding email address, it stops any email forwarding to that addresses.

 1. Sign in to your Email & Office Dashboard (use your GoDaddy username and password).
 2. Select Forwards.
  Click Forwards
 3. Next to the forwarding email address you want to remove, open the menu and select Delete.
  Click menu, select delete
 4. Select Delete to confirm. The email forwarding address is removed from your Email Forwards page.
  Click Delete

Related steps

 • You can return to the Email Forwards page to add, edit or delete email forwarding addresses.

More info

Liên quan đến cộng đồng

carlarogers's Avatar
Phishing Attack from Godaddy.com

1 Câu trả lời

Last posted over 1 year ago.

gdmedia's Avatar
Can I "auto purge" with Exchange email?

2 Câu trả lời

Last posted 11 months ago.

gww's Avatar
Change Workspace Email Address

13 Câu trả lời

Last posted about 2 years ago.

aci-ks's Avatar
Reconfigure my MX records to use Workspace email

1 Câu trả lời

Last posted about 4 years ago.

sands904's Avatar
Android 6.0.1 Mobile / PC sync issues

3 Câu trả lời

Last posted almost 5 years ago.

Không tìm được thông tin mà bạn muốn tìm kiếm? Tìm kiếm trong Cộng đồng