Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Miền Trợ giúp

Xóa hồ sơ thiết lập sẵn

Việc xóa hồ sơ thiết lập sẵn sẽ xóa hồ sơ đó khỏi tài khoản của bạn mà không xóa bất kỳ tên miền nào. Miền được chỉ định cho hồ sơ sẽ giữ nguyên cài đặt hồ sơ cho đến khi bạn thay đổi các cài đặt đó.

  1. Đăng nhập vào Trung tâm kiểm soát miền của GoDaddy. (Bạn cần hỗ trợ đăng nhập? Bạn vui lòng tìm tên người dùng hoặc mật khẩu của bạn.)
  2. Từ menu Cài đặt, chọn Quản lý các hồ sơ thiết lập sẵn.
    quản lý các hồ sơ thiết lập sẵn
  3. Tìm hồ sơ bạn muốn xóa và chọn biểu tượng thùng rác ở bên phải.
  4. Chọn Có, xóa đi để xác nhận bạn muốn xóa hồ sơ.

Bạn sẽ thấy xác nhận Thành công!, cho thấy hồ sơ đã bị xóa.

Bước có liên quan

  • Bạn có thể xem lại các miền hiện được chỉ định cho một hồ sơ thiết lập sẵn.

Xem thêm thông tin

  • Sắp xếp miền của bạn chi tiết hơn nữa với Thư mục.