Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Miền Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Xóa kết nối khỏi miền của tôi

Xóa kết nối miền của bạn với các trang khác, chẳng hạn như Twitter hoặc Squarespace, để sử dụng miền của bạn với một sản phẩm hoặc dịch vụ khác. Bạn sẽ cần xóa kết nối trước khi có thể chỉnh sửa bản ghi A hoặc thiết lập chuyển tiếp miền , vì việc kết nối miền của bạn với một trang khác sẽ khóa các bản ghi DNS đó.

  1. Đăng nhập vào Trung tâm kiểm soát miền GoDaddy của bạn. (Bạn cần trợ giúp đăng nhập? Tìm tên người dùng hoặc mật khẩu của bạn .)
  2. Chọn miền của bạn để truy cập trang Cài đặt miền .
   chọn miền
  3. Chọn Quản lý DNS để truy cập tập tin vùng của bạn.
  4. Phía trên bảng hồ sơ của bạn, chọn Xóa bên cạnh tên mẫu của bạn (ví dụ: Weebly hoặc Twitter).
  5. Xác nhận xóa bằng cách chọn Có, hãy làm thôi! .

  Hầu hết các cập nhật DNS có hiệu lực trong vòng một giờ, nhưng có thể mất đến 48 giờ để cập nhật trên toàn cầu.

  Bước có liên quan

  Xem thêm thông tin