Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Miền Trợ giúp

Xóa miền của tôi

Chúng tôi hiểu rằng có thể có những tình huống bạn không muốn đăng ký tên miền nữa và cần xóa miền khỏi tài khoản của bạn. Việc xóa tên miền sẽ xóa ngay miền khỏi tài khoản của bạn. Tắt tự động gia hạn để giữ miền khi miền hết hạn.

 1. Đăng nhập vào Trung tâm kiểm soát miền của GoDaddy. (Bạn cần hỗ trợ đăng nhập? Bạn vui lòng tìm tên người dùng hoặc mật khẩu của bạn.)
 2. Đánh dấu vào ô kế bên (các) miền mà bạn sẽ xóa. Hay nhấp vào biểu tượng dấu kiểm và Chọn tất cả
 3. Vui lòng chọn Thêm > Xóa.
  nút xóa
 4. Xác nhận miền muốn xóa và đánh dấu vào ô bên cạnh Có, tôi đồng ý xóa các miền đã chọn..
 5. Chọn Tiếp tục.

  Lưu ý: Bạn sẽ cần xác minh danh tính nếu miền của bạn có gói bảo vệ miền. Chúng tôi sẽ tự động gửi mã xác thực nếu tài khoản của bạn đã được bật phương thức xác minh 2 bước (2SV) trên 72 giờ. Nếu không, hãy chọn Gửi mật khẩu và chúng tôi sẽ gửi mật khẩu một lần đến địa chỉ email của người đăng ký.

Bạn sẽ thấy xác nhận Thành công! cho bạn biết rằng miền đã bị xóa.

Xóa tên miền

Xem thêm thông tin

 • Cơ quan đăng ký có thể giữ tên miền bị hủy của bạn trước khi đưa vào hệ thống cho người khác sử dụng, vì vậy bạn sẽ có thể đăng ký lại tên miền đó khi tên miền được đưa vào hệ thống.
 • Để biết điều kiện hoàn tiền, vui lòng xem chính sách hoàn tiền.
 • Nâng cấp bảo vệ miền nếu bạn quyết định giữ tên miền của mình.