Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
  • TPHCM: (Hỗ trợ bằng tiếng Anh) 4.00am~9:00pm Th2-Th6(0284) 458 1371
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

GoDaddy Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Xóa miền của tôi khỏi Danh sách cần bán

Xóa danh sách miền Danh sách để bán bất cứ lúc nào trong tài khoản của bạn. Trước tiên, bạn có thể kiểm tra trạng thái của danh sách trước khi quyết định xóa. Xóa danh sách miền sẽ không xóa miền khỏi tài khoản của bạn.

  1. Đăng nhập vào Trung tâm kiểm soát miền GoDaddy của bạn. (Bạn cần trợ giúp đăng nhập? Tìm tên người dùng hoặc mật khẩu của bạn .)
  2. Chọn Mua & Bán , sau đó là Dịch vụ niêm yết miền .
    tùy chọn dịch vụ danh sách miền từ menu
  3. Bên cạnh miền được liệt kê, chọn biểu tượng thùng rác.
  4. Chọn Có, xóa danh sách của tôi để xác nhận xóa. Đánh dấu vào ô Không hiển thị danh sách này trong 10 danh sách tiếp theo nếu bạn sẽ xóa nhiều danh sách.

Chúng tôi sẽ vẫn hiển thị Trình bán đất khi truy cập vào miền của bạn, ngay cả sau khi bạn đã xóa danh sách. Xóa hoặc chỉnh sửa cài đặt chuyển tiếp trên miền của bạn để thay đổi những gì hiển thị khi truy cập miền của bạn.

Bước có liên quan

Xem thêm thông tin