Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Miền Trợ giúp

Xóa miền khỏi hồ sơ thiết lập sẵn

Bạn có thể xóa tên miền khỏi hồ sơ thiết lập sẵn mà không xóa hẳn hồ sơ đó. Khi bạn xóa miền khỏi hồ sơ, miền đó sẽ ngừng nhận cập nhật, vì vậy bạn sẽ cần thực hiện thay đổi miền trực tiếp.

  1. Đăng nhập vào Trung tâm kiểm soát miền của GoDaddy. (Bạn cần hỗ trợ đăng nhập? Bạn vui lòng tìm tên người dùng hoặc mật khẩu của bạn.)
  2. Xem lại các miền được chỉ định cho một hồ sơ thiết lập sẵn trong cột Hồ sơ miền.

    Lưu ý: Bạn không thấy cột Hồ sơ miền? Bạn có thể cần tùy chỉnh hiển thị cột của mình.

  3. Đánh dấu vào ô kế bên (các) miền bạn muốn xóa khỏi hồ sơ. Hoặc nhấp vào biểu tượng dấu kiểm và Chọn tất cả.
  4. Từ menu phía trên danh sách miền của bạn, chọn Cài đặt, sau đó chọn Xóa khỏi hồ sơ miền.
    xóa hồ sơ miền

Bạn sẽ thấy xác nhận Thành công!, cho thấy miền đã bị xóa khỏi hồ sơ.

Các bước liên quan

Xem thêm thông tin

  • Sắp xếp miền của bạn chi tiết hơn nữa với Thư mục.