Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
 • TPHCM: (Hỗ trợ bằng tiếng Anh) 4.00am~9:00pm Th2-Th6(0284) 458 1371
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Dịch vụ lưu trữ Windows (Plesk) Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Xóa miền khỏi tài khoản Dịch vụ lưu trữ Windows của tôi

Bạn có thể xóa tên miền phụ hoặc miền phụ (như blog.coolexample.com) khỏi tài khoản lưu trữ của mình nếu nó không còn được sử dụng hoặc nếu bạn cần chuyển nó thành miền chính.

Lưu ý: Bạn không thể xóa miền chính khỏi tài khoản, nhưng bạn có thể thay đổi miền chính .

Cảnh báo: Khi bạn xóa miền phụ, tất cả các tập tin, thư mục và ứng dụng web liên quan sẽ bị xóa khỏi máy chủ.
 1. Truy cập GoDaddy, vào trang sản phẩm.
 2. Chọn Lưu trữ web , và bên cạnh tài khoản Lưu trữ Windows mà bạn muốn sử dụng, hãy chọn Quản lý .
 3. Trong Bảng điều khiển tài khoản, chọn Plesk Admin.
 4. Trong trang chủ Plesk, trong phần dành cho miền phụ hoặc miền con bạn muốn xóa, chọn Xóa miền hoặc Xóa miền con .
  chọn loại bỏ miền con

  Lưu ý: Nếu bạn không nhìn thấy bất kỳ biểu tượng nào, hãy chọn Hiển thị thêm ở giữa trang rồi chọn Xóa miền hoặc Xóa miền con .

 5. Chọn . Thông báo xác nhận sẽ xuất hiện khi miền và các tập tin của miền đã bị xóa.
  Yêu cầu: Bạn phải đợi 24 giờ trước khi có thể thêm miền vào tài khoản khác.

Xem thêm thông tin