Trợ giúp

Miền Trợ giúp

Xóa miền khỏi hồ sơ thiết lập sẵn

Bạn có thể xóa tên miền khỏi hồ sơ thiết lập sẵn mà không xóa hẳn hồ sơ đó. Khi bạn xóa miền khỏi hồ sơ, miền đó sẽ ngừng nhận cập nhật, vì vậy bạn sẽ cần thực hiện thay đổi miền trực tiếp.

  1. Đăng nhập vào Trung tâm kiểm soát miền của GoDaddy. (Bạn cần hỗ trợ đăng nhập? Bạn vui lòng tìm tên người dùng hoặc mật khẩu của bạn.)
  2. Xem lại các miền được chỉ định cho một hồ sơ thiết lập sẵn trong cột Hồ sơ miền.

    Lưu ý: Bạn không thấy cột Hồ sơ miền? Bạn có thể cần tùy chỉnh hiển thị cột của mình.

  3. Đánh dấu vào ô kế bên (các) miền bạn muốn xóa khỏi hồ sơ. Hoặc nhấp vào biểu tượng dấu kiểm và Chọn tất cả.
  4. Từ menu phía trên danh sách miền của bạn, chọn Cài đặt, sau đó chọn Xóa khỏi hồ sơ miền.
    xóa hồ sơ miền

Bạn sẽ thấy xác nhận Thành công!, cho thấy miền đã bị xóa khỏi hồ sơ.

Các bước liên quan

Xem thêm thông tin

  • Sắp xếp miền của bạn chi tiết hơn nữa với Thư mục.

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.