Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
  • TPHCM: (Hỗ trợ bằng tiếng Anh) 4.00am~9:00pm Th2-Th6(0284) 458 1371
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

GoDaddy Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Xóa một địa chỉ IP chuyên dụng khỏi tài khoản lưu trữ của tôi

Dưới đây là cách xóa địa chỉ IP chuyên dụng khỏi tài khoản lưu trữ Linux hoặc Windows của bạn.

Bắt buộc: Nếu các miền được lưu trữ của bạn không nằm trong cùng một tài khoản GoDaddy, bạn có thể cần cập nhật bản ghi A của miền để giữ cho website của bạn hoạt động.
  1. Truy cập GoDaddy, vào trang sản phẩm.
  2. Bên dưới Lưu trữ web , bên cạnh tài khoản lưu trữ mà bạn muốn sửa đổi, nhấp vào Tùy chọn .
  3. Nhấp vào tab Tùy chỉnh.
  4. Trong danh sách IP máy chủ , chọn Chia sẻ (mặc định) .
  5. Nhấp vào Lưu thay đổi.

Xem thêm thông tin