GoDaddy Trợ giúp

Xóa một người dùng WordPress

Với tư cách là quản trị viên WordPress, bạn có thể xóa tài khoản người dùng khỏi trang của mình.

  1. Đăng nhập vào WordPress.
  2. Nhấp vào liên kết Người dùng trên thanh công cụ Quản trị viên.
  3. Đánh dấu vào ô bên cạnh người dùng bạn muốn xóa.
  4. Từ menu thả xuống Thao tác hàng loạt, vui lòng chọn Xóa.
  5. Vui lòng nhấp vào nút Áp dụng.

Xem thêm thông tin