Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
  • TPHCM: (Hỗ trợ bằng tiếng Anh) 4.00am~9:00pm Th2-Th6(0284) 458 1371
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Websites + Marketing Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Xóa một trang khỏi website

Khi website của bạn ngày càng phát triển và thay đổi, bạn có thể sẽ muốn xóa bớt một số trang.

  1. Truy cập vào trang sản phẩm GoDaddy.
  2. Cuộn đến Websites + Marketing và chọn Quản lý bên cạnh trang web của bạn để mở trang của bạn.
  3. Chọn Sửa website hoặc Sửa trang để mở trình dựng website của bạn.
  4. Trong Điều hướng trang trong danh mục Website , di chuột qua trang bạn muốn thay đổi và chọnbiểu tượng bánh răng cài đặt trang Menu cài đặt . Trong ứng dụng di động, chọn Trang rồi chọnMenu thịt nướng ba chấm dọc menu.
  5. Chọn Xóa trang .
  6. Chọn Xóa để xác nhận bạn thực sự muốn xóa trang này. Nếu bạn thay đổi quyết định, hãy khôi phục website của bạn từ một bản sao lưu.
  7. Các thay đổi của bạn sẽ được lưu tự động. Sử dụng Xem trước để xem kết quả và khi bạn đã sẵn sàng công khai các thay đổi, hãy đăng tải trang của bạn .

Thông tin thêm