Trợ giúp

Websites + Marketing Trợ giúp

Xóa một phần

Bạn có thể xóa các phần khi cần thay đổi, ngoại trừ đầu trang và chân trang của website.

 1. Đăng nhập vào tài khoản GoDaddy của bạn và mở sản phẩm. (Bạn cần trợ giúp mở sản phẩm?)
 2. Nhấp vào Sửa/Sửa trang.
 3. Nhấp vào Trang trong bảng điều khiển Trang của tôi.
  /Nhấp vào Trang
 4. Tìm trang có phần bạn muốn xóa.
 5. Sau đó, tìm phần bạn muốn xóa, nhấp vào ba dấu chấm ở bên phải tên phần, rồi chọn Xóa phần.
  Nhấp vào phần, chọn Xóa phần
 6. Lưu ý: Bạn không thể xóa Đầu trang hoặc Chân trang.

 7. Khi thông báo Xóa phần xuất hiện, hãy nhấp vào Xóa và phần này sẽ bị xóa.
 8. Các thay đổi của bạn đều được tự động lưu, do đó, khi bạn hoàn thành, hãy nhấp vào Xem trước để xem kết quả.
 9. Khi mọi thứ hoàn tất, nhấp vào Đăng tải trang hoặc Đăng tải.

Các bước tiếp theo

Thông tin thêm


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.