Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Domains Trợ giúp

Delete a DNS Template

Delete an entire DNS template at any time. It won't remove the records from the individual domains. You can still manually remove DNS records from domains.

  1. Log in to your GoDaddy Domain Control Center. (Need help logging in? Find your username or password.)
  2. Select DNS > DNS Templates.
    dns templates menu option
  3. Next to the template you want to delete, select the delete dns template icon Delete Template icon.
  4. Select Delete to confirm you want to delete the selected template.

Related step

More info

Liên quan đến cộng đồng

weeeeeeeeeeeeee's Avatar
Transfer domain from Godaddy hosting to a new godaddy hosting

1 Câu trả lời

Last posted about 3 years ago.

afterburn's Avatar
Problem adding an addon domain

3 Câu trả lời

Last posted about 4 years ago.

mslentz's Avatar
DNS Zone error when trying to add an Addon Domain

1 Câu trả lời

Last posted 11 months ago.

alversae's Avatar
Problems Adding Domain Name on Virtual Private Server

2 Câu trả lời

Last posted almost 4 years ago.

Không tìm được thông tin mà bạn muốn tìm kiếm? Tìm kiếm trong Cộng đồng