Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
  • TPHCM: (Hỗ trợ bằng tiếng Anh) 4.00am~9:00pm Th2-Th6(0284) 458 1371
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Quản lý tài khoản Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Xóa người dùng được ủy quyền khỏi tài khoản của tôi

Với tư cách là chủ sở hữu tài khoản, bạn có thể hủy quyền truy cập cho bất kỳ người được ủy quyền nào vào bất kỳ lúc nào.

Lưu ý: Nếu bạn đã mời ai đó truy cập tài khoản của mình nhưng lời mời của bạn không được chấp nhận trong vòng 48 giờ, lời mời sẽ hết hạn và bạn không cần làm theo các bước này.

  1. Truy cập GoDaddy Trang Bạn có thể được nhắc đăng nhập.
  2. Trong phần Những người có thể truy cập tài khoản của tôi , bên cạnh tên của người được ủy quyền mà bạn muốn xóa, hãy chọn Sửa .
    nhấp vào chỉnh sửa
  3. Bên dưới nút Lưu , chọn Xóa .

Bước có liên quan

Xem thêm thông tin