Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
  • TPHCM: (Hỗ trợ bằng tiếng Anh) 4.00am~9:00pm Th2-Th6(0284) 458 1371
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Dịch vụ lưu trữ Windows (Plesk) Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Xóa quyền truy cập web vào các thư mục trong tài khoản Dịch vụ lưu trữ Windows của tôi

Sử dụng tài khoản lưu trữ chia sẻ Plesk, bạn chỉ có thể xóa quyền truy cập Web khỏi các thư mục là Tài liệu gốc của một tên miền.

  1. Bên cạnh tài khoản lưu trữ mà bạn muốn sử dụng, hãy nhấp Quản lý.
  2. Ở cuối phần dịch vụ lưu trữ miền mà bạn muốn sử dụng, nhấp vào Hiển thị thêm .
  3. Nhấp vào Cài đặt máy chủ web .
  4. Trong phần Cài đặt bảo mật thư mục, bỏ chọn Truy cập ẩn danh , rồi bấm vào OK .