Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Quản lý tài khoản Trợ giúp

Xóa sản phẩm trong tài khoản GoDaddy của tôi

Nếu không cần sản phẩm nữa, bạn có thể xóa sản phẩm đó khỏi tài khoản của mình. Chúng tôi sẽ gửi cho bạn một email xác nhận rồi sau khi bạn trả lời, chúng tôi sẽ xóa sản phẩm và các tập tin của sản phẩm đó.

Nếu bạn xóa gói đăng ký có nhiều sản phẩm, thao tác đó sẽ xóa tất cả sản phẩm trong gói đăng ký. Bạn không thể xóa riêng từng sản phẩm.

Lưu ý: Bạn cũng có tùy chọn tắt tự động gia hạn cho sản phẩm của mình thay vì xóa sản phẩm đó. Bạn có thể tiếp tục sử dụng sản phẩm cho đến khi kết thúc gói đăng ký. Sau khi gói đăng ký của bạn hết hạn, chúng tôi sẽ xóa sản phẩm và các tập tin của sản phẩm khỏi tài khoản của bạn.


 1. Bạn có định xóa bất kỳ sản phẩm nào sau đây không? Mỗi sản phẩm sẽ có các bước khác nhau để xóa hoặc hủy. Đối với sản phẩm không trong danh sách này, vui lòng chuyển đến bước tiếp theo.
 2. Truy cập vào GoDaddy, trang Gia hạn & thanh toán . Bạn có thể sẽ được nhắc đăng nhập.
 3. Bên cạnh sản phẩm hoặc miền bạn muốn xóa, hãy chọn hộp kiểm.
  chọn hộp kiểm
 4. Ở đầu trang, hãy chọn Hủy gia hạn.
  chọn hủy gia hạn
 5. Vui lòng chọn Xóa sản phẩm của tôi.
  chọn xóa sản phẩm của tôi
 6. Bên cạnh mục Để hoàn tất yêu cầu, tôi xác nhận rằng tôi phải mở email và chọn 'Có, tôi muốn xóa,' hãy chọn hộp kiểm, sau đó chọn Gửi email.
  chọn hộp kiểm rồi chọn gửi email

  Lưu ý: Nếu bạn muốn hủy miền với Ownership Protection, bạn sẽ cần xác minh danh tính của mình. Vui lòng chọn Vâng, xóa sản phẩm này, rồi chọn Xác minh và xóa. Chúng tôi sẽ gửi một mã xác minh qua tin nhắn văn bản SMS hoặc ứng dụng xác thực nếu bạn đã bật tính năng xác minh hai bước (2SV) trong tài khoản trên 72 giờ. Nếu không, hãy chọn Gửi mật khẩu và chúng tôi sẽ gửi mật khẩu một lần đến địa chỉ email của người đăng ký.

 7. Khi bạn nhận được email "Bạn có chắc không?" của chúng tôi, hãy mở email và chọn Có, tôi muốn xóa! Chúng tôi sẽ đưa bạn quay về tài khoản của mình. Nếu bạn không nhận được email của chúng tôi, hãy đảm bảo rằng địa chỉ email trong hồ sơ tài khoản của bạn đã được cập nhật.
 8. Vui lòng chọn Xóa sản phẩm. Chúng tôi sẽ xác nhận rằng sản phẩm của bạn đã được xóa khỏi tài khoản. Nếu muốn, bạn hãy sử dụng hộp phản hồi để cho chúng tôi biết lý do bạn xóa sản phẩm.

Các bước liên quan

 • Bạn cũng có thể yêu cầu hoàn tiền cho sản phẩm đã hủy. Để biết điều kiện hoàn tiền, vui lòng xem chính sách hoàn tiền của chúng tôi.
 • Sau khi xóa tất cả sản phẩm, bạn có thể đóng tài khoản GoDaddy. Tuy nhiên, khi tài khoản đã đóng và dữ liệu tài khoản bị xóa, bạn sẽ không còn đủ điều kiện để được hoàn tiền trừ phi được cho phép theo cách khác theo chính sách hoàn tiền của chúng tôi.