Trợ giúp

Quản lý tài khoản Trợ giúp

Xóa sản phẩm trong tài khoản GoDaddy của tôi

Nếu không cần sản phẩm nữa, bạn có thể hủy bỏ để xóa sản phẩm đó khỏi tài khoản. Chúng tôi sẽ gửi cho bạn một email xác nhận mà bạn phải trả lời, sau đó chúng tôi sẽ xóa sản phẩm và các tập tin của sản phẩm đó.

Bạn có thể xem một video ngắn về thao tác này ở phần dưới của trang.

Lưu ý:
• Để hủy bỏ miền và loại bỏ miền đó khỏi tài khoản của mình, bạn vui lòng xem qua Xóa miền của tôi.
• Nếu bạn đã mua sản phẩm qua cửa hàng trên ứng dụng di động như Cửa hàng ứng dụng của Apple hay Google Play, bạn sẽ cần dùng cửa hàng ứng dụng di động để thực hiện thay đổi cho đăng ký.

 1. Truy cập GoDaddy, vào trang Gia hạn & Thanh toán. Bạn có thể được nhắc đăng nhập.
  Chuyển đến Gia hạn & Thanh toán
 2. Lựa chọn sản phẩm bạn muốn xóa rồi nhấp vào Hủy bỏ gia hạn.
  Biểu tượng hủy bỏ gia hạn được tô sáng
 3. Nhấp vào Xóa sản phẩm của tôi.
  nhấp vào xóa sản phẩm của tôi
 4. Vui lòng chọn Để hoàn tất yêu cầu, tôi xác nhận rằng tôi phải mở email và chọn 'Có, tôi muốn xóa.'

  Lưu ý: Nếu bạn đang hủy miền với Ownership Protection, bạn sẽ cần xác minh danh tính của mình. Vui lòng chọn Vâng, xóa sản phẩm này, rồi chọn Xác minh và xóa. Chúng tôi sẽ gửi một mã xác thực qua SMS hay ứng dụng xác minh nếu bạn đã bật xác minh hai bước (2SV) trên 72 giờ. Nếu không, hãy chọn Gửi mật khẩu và chúng tôi sẽ gửi mật khẩu một lần đến địa chỉ email của người đăng ký.

 5. Nhấp vào Gửi email.
  chọn để hoàn tất yêu cầu của tôi
 6. Khi bạn nhận được email "Bạn có chắc không?" của chúng tôi, hãy mở email và nhấp vào Có, tôi muốn xóa! Chúng tôi sẽ đưa bạn quay về tài khoản của mình. Nếu bạn không nhận được email, hãy đảm bảo hồ sơ tài khoản của bạn đã được cập nhật.
 7. Nhấp vào Xóa sản phẩm. Chúng tôi sẽ xác nhận rằng sản phẩm của bạn đã được xóa khỏi tài khoản. Nếu muốn, bạn hãy sử dụng hộp phản hồi để cho chúng tôi biết lý do bạn xóa sản phẩm.

Cho tôi biết cách

Các bước liên quan

Xem thêm thông tin

 • Nếu hủy tự động gia hạn sản phẩm, bạn có thể tiếp tục sử dụng sản phẩm cho đến khi kết thúc đăng ký — sau đó chúng tôi sẽ xóa sản phẩm và tất cả tập tin của sản phẩm đó.

Mặc dù những bước này có hiệu quả đối với hầu hết sản phẩm nhưng một số sản phẩm cần các bước khác để xóa hoặc hủy bỏ. Với những sản phẩm này, vui lòng xem các bài viết sau:


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.