Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
 • TPHCM: (Hỗ trợ bằng tiếng Anh) 4.00am~9:00pm Th2-Th6(0284) 458 1371
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Microsoft 365 từ GoDaddy Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Xóa tài khoản email của người dùng

Nếu bạn không cần người dùng nữa, chẳng hạn như nếu một nhân viên rời khỏi tổ chức của bạn, bạn có thể xóa địa chỉ email của họ bất cứ lúc nào. Sau đó, tài khoản sẽ có sẵn để tạo người dùng mới.

Lưu ý: Sau khi người dùng bị xóa, nội dung của người dùng đó sẽ không thể truy cập được nữa và mọi bí danh phải được thêm vào người dùng hoặc nhóm phân phối khác. Tuy nhiên, bạn có thể khôi phục người dùng trong vòng 30 ngày kể từ ngày xóa.

 1. Đăng nhập vào Email & Bảng điều khiển Office (sử dụng tên người dùng và mật khẩu GoDaddy của bạn).
 2. Chọn Quản lý bên cạnh người dùng bạn muốn xóa.
  Nút Quản lý ở bên phải Tùy chọn
 3. Chọn Xóa tài khoản .
  Dừng đăng nhập với Xóa tài khoản bên dưới
 4. Chọn hộp kiểm để xác nhận rằng bạn muốn xóa hộp thư và các bí danh của nó, sau đó Xóa .
  Đã chọn hộp kiểm và nút Xóa

Các bước liên quan

Xem thêm thông tin