Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Domains Trợ giúp

Delete my domain folder

If you no longer need a domain folder, you can delete it at any time. You won't remove the domain name(s) in the folder.

  1. Log in to your GoDaddy Domain Control Center. (Need help logging in? Find your username or password.)
  2. From the top menu, select Settings, then Manage Folders.
    select manage folders
  3. Click the trash can icon next to the folder you want to delete.
  4. Click Yes, Delete to confirm you want to permanently delete the folder.

More info

Liên quan đến cộng đồng

geofaysal111's Avatar
Want to issue Refund of Auto renwal

2 Câu trả lời

Last posted over 3 years ago.

Pactmesh's Avatar
domain name still in sell

1 Câu trả lời

Last posted over 2 years ago.

Bugs1's Avatar
Remove my domain.

1 Câu trả lời

Last posted almost 4 years ago.

Bsdcoded's Avatar
Delete my expired domain in godaddy database

1 Câu trả lời

Last posted over 1 year ago.

Không tìm được thông tin mà bạn muốn tìm kiếm? Tìm kiếm trong Cộng đồng