Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Miền Trợ giúp

Xóa thư mục miền của tôi

Nếu bạn không cần thư mục miền nữa, bạn có thể xóa nó bất cứ lúc nào. Bạn sẽ không xóa (các) tên miền trong thư mục.

  1. Đăng nhập vào Trung tâm kiểm soát miền của GoDaddy. (Bạn cần hỗ trợ đăng nhập? Hãy tìm tên người dùng hoặc mật khẩu của bạn.)
  2. Từ menu trên cùng, chọn Cài đặt , sau đó chọn Quản lý thư mục .
    chọn quản lý thư mục
  3. Bạn hãy nhấp vào biểu tượng thùng rác kế bên thư mục bạn muốn xóa.
  4. Nhấp vào Vâng, Xóa để xác nhận bạn muốn xóa vĩnh viễn thư mục.

Thông tin thêm