Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
  • TPHCM: (Hỗ trợ bằng tiếng Anh) 4.00am~9:00pm Th2-Th6(0284) 458 1371
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

WordPress được quản lý Trợ giúp

Xóa trang của tôi

Nếu bạn không muốn sử dụng một trang nữa hoặc muốn bắt đầu lại, bạn có thể xóa nó khỏi gói WordPress được quản lý của mình.

Lưu ý: Việc xóa trang WordPress được quản lý với một miền được đính kèm sẽ tự động cho thuê miền đó cho đến khi bạn sử dụng lại miền.

Cảnh báo: Việc xóa vĩnh viễn một trang sẽ xóa tất cả nội dung từ website WordPress được quản lý của bạn. Bạn chỉ nên xóa một website nếu bạn muốn xây dựng lại website từ đầu.
  1. Truy cập vào trang sản phẩm GoDaddy.
  2. Trên trang Sản phẩm của tôi, bên cạnh WordPress được quản lý, chọn Quản lý tất cả.
  3. Từ website bạn muốn dùng, vui lòng chọn Xóa từ menu biểu tượng menu.

    chọn xóa
  4. Vui lòng nhập Xóa, rồi chọn Xóa.

Trang của bạn đã bị xóa! Đừng lo lắng, điều này sẽ không hủy bỏ gói WordPress được quản lý, chỉ có trang. Bạn có thể thêm một trang khi sẵn sàng bắt đầu lại từ đầu.

Xem thêm thông tin