Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Email trong không gian làm việc Trợ giúp

Xử lý sự cố cài đặt Workspace Email trên iPhone

Việc không cài đặt được email có thể thật sự phiền hà. Bạn có thể dùng các mẹo này để khắc phục bất kỳ vấn đề nào khi cài đặt một email trên iPhone hay iPad.

Bước 1: Đảm bảo bạn có thể kết nối với Email Di động

Vui lòng sử dụng Email Di động để xác nhận bạn có tài khoản, cũng như tên người dùng và mật khẩu của bạn vẫn dùng được. Vui lòng truy cập mobilemail.godaddy.com và đăng nhập vào.

Nếu không thể đăng nhập, bạn vui lòng xem kiểm tra chéo xem tài khoản email của bạn đã cài đặt và bạn có địa chỉ email và mật khẩu chính xác chưa. Bạn có thể cần liên hệ với người đã cài đặt tài khoản email cho bạn.

Bước 2: Đặt lại mật khẩu

Nếu không thể truy cập tài khoản email vì mật khẩu là không chính xác, bạn vui lòng đặt lại mật khẩu Workspace Email của mình. Sau khi cài đặt lại mật khẩu, bạn hãy thử cài đặt lại tài khoản email.

Bước 3: Kiểm tra lại cài đặt

Vui lòng kiểm tra lại xem bạn có đang dùng máy chủ đến và đi chính xác (tên máy chủ), địa chỉ email và mật khẩu để kết nối với tài khoản email của bạn.

Lưu ý: Đảm bảo rằng địa chỉ email/tên người dùng và mật khẩu của bạn được nhập chính xác, vì một số máy khách sẽ để các trường này là tùy chọn. Thông tin này là cần thiết để máy khách kết nối với máy chủ thư của chúng tôi.

Các tên máy chủ của bạn cũng có thể khác biệt so với cài đặt mặc định của bạn, tùy theo loại gói email nào bạn có và bạn mua ở đâu.

Bước 4: Thử các cổng SMTP khác nhau

Theo mặc định, thiết bị của bạn sẽ dùng SSL và cổng 465 cho SMTP. Nếu bạn có thể nhận email nhưng không thể gửi trên thiết bị của mình, vui lòng kiểm tra lại xem bạn có đang dùng SSL và cổng 465. Đôi khi nhà cung cấp ISP và mạng sẽ chọn các cổng nhất định vì lý do bảo mật. Nếu cài đặt mặc định không hoạt động, bạn có thể thử các cổng khác.

Để thay đổi cài đặt cổng SMTP cho iPhone hoặc iPad:

  1. Mở ứng dụng Cài đặt.
  2. Vui lòng chọn ứng dụng Thư.
  3. Chọn Tài khoản.
  4. Bạn có thể chọn Tài khoản bạn đang xử lý sự cố.
  5. Vui lòng chọn tên Tài khoản.
  6. Bên dướiMáy chủ thư đi vui lòng chọnSMTP.
  7. Bên dưới Máy chủ chính, vui lòng chọnSMTP.
  8. Nếu bạn đã bật Sử dụng SSL, hãy dùng cổng 465. Hoặc, tắt Sử dụng SSL và thử các cổng khác cho SMTP: 80, 3535, hoặc 25.
  9. Quay lại Thư, và kiểm tra xem bạn có thể gửi đi một email. Nếu không, vui lòng lặp lại các bước này và thử một cổng khác.

Bước 6: Vui lòng liên hệ một Hỗ trợ của hỗ trợ khách hàng

Nếu bạn đã thực hiện những bước này và vẫn không thể làm cho tài khoản email hoạt động trên thiết bị của mình, Nhân viên hỗ trợ của GoDaddy. của chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ.

Lưu ý: Theo đúng trách nhiệm, chúng tôi sẽ cung cấp thông tin về cách sử dụng một số sản phẩm của bên thứ ba, nhưng chúng tôi không xác nhận hoặc trực tiếp hỗ trợ các sản phẩm của bên thứ ba, cũng như không chịu trách nhiệm về chức năng hoặc độ tin cậy của các sản phẩm đó. Logo và nhãn của bên thứ ba là nhãn hiệu đã đăng ký của các chủ sở hữu tương ứng. Mọi quyền được bảo lưu.

Xem thêm thông tin