Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Websites + Marketing Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Xuất bản trang web của bạn

Sau khi bạn xem lại trang web của mình và làm cho nó trông giống như bạn muốn, bạn đã sẵn sàng để xuất bản nó. Trong lần xuất bản đầu tiên, bạn có thể được yêu cầu kết nối trang của mình với một miền . Chi phí của một tên miền được tách biệt với chi phí lưu trữ. ( So sánh các gói và giá cả .)


  1. Truy cập vào trang sản phẩm GoDaddy.
  2. Vui lòng Cuộn tới Websites + Marketing và chọn Quản lý bên cạnh website của bạn để mở trang.
  3. Vui lòng chọn Chỉnh sửa website hoặc Chỉnh sửa trang để mở trình dựng website của bạn.
  4. Thực hiện bất kỳ thay đổi nào trên trang mà bạn cần. Các thay đổi của bạn sẽ được lưu tự động.
  5. Chọn Xem trước để xem trang của bạn cả trong máy tính để bàn và cả phiên bản di động. Đối với hầu hết các website, khoảng 65% khách truy cập website của bạn trở lên sẽ xem trang của bạn trên thiết bị di động hoặc máy tính bảng.
  6. Khi bạn đã sẵn sàng công khai các thay đổi, hãy chọn Đăng tải trang hoặc Đăng tải.
  7. Tiếp tục thực hiện thay đổi cho trang của bạn. Các thay đổi của bạn được tự động lưu cục bộ khi bạn làm việc, nhưng bạn sẽ cần xuất bản lại trang của mình mỗi khi bạn muốn mọi người thấy những thay đổi của mình.

Lưu ý: Sau khi trang của bạn được xuất bản, mọi dữ liệu được truyền từ đó sẽ được mã hóa bằng chứng nhận SSL (Lớp cổng bảo mật). Tất cả các website Websites + Marketing đều có chứng nhận SSL. Không cần cài đặt chứng nhận của bên thứ ba.

Thông tin thêm