Websites + Marketing Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Xuất bản trang Websites + Marketing của tôi

Sau khi bạn xem lại trang web của mình và làm cho nó trông giống như bạn muốn, bạn đã sẵn sàng để xuất bản nó. Trong lần xuất bản đầu tiên, bạn có thể được yêu cầu kết nối trang của mình với một miền . Chi phí của một tên miền được tách biệt với chi phí lưu trữ. ( So sánh các gói và giá cả .)

 1. Truy cập vào trang sản phẩm GoDaddy.
 2. Vui lòng Cuộn tới Websites + Marketing và chọn Quản lý bên cạnh website của bạn để mở trang.
 3. Vui lòng chọn Chỉnh sửa website hoặc Chỉnh sửa trang để mở trình dựng website của bạn.
 4. Thực hiện bất kỳ thay đổi nào trên trang mà bạn cần. Các thay đổi của bạn sẽ được lưu tự động.
Lưu ý: Chọn Xem trước để xem giao diện trang của bạn trên cả máy tính để bàn và thiết bị di động. Hơn 50% khách truy cập website của bạn sẽ sử dụng thiết bị di động.
 1. Khi bạn đã sẵn sàng công khai các thay đổi, hãy chọn Đăng tải trang hoặc Đăng tải.
 2. Tiếp tục thực hiện thay đổi cho trang của bạn. Các thay đổi của bạn được tự động lưu cục bộ khi bạn làm việc, nhưng bạn sẽ cần xuất bản lại trang của mình mỗi khi bạn muốn mọi người thấy những thay đổi của mình.

Thông tin thêm

 • Tất cả các trang Websites + Marketing đều có chứng nhận SSL . Không cần cài đặt chứng nhận của bên thứ ba. Tất cả dữ liệu được truyền sẽ được mã hóa sau khi trang của bạn được xuất bản.
 • Có thể mất một khoảng thời gian trước khi những thay đổi của bạn xuất hiện trong kết quả của công cụ tìm kiếm. Mỗi công cụ tìm kiếm thu thập dữ liệu web khác nhau, lập chỉ mục nội dung mới với tốc độ khác nhau.
 • Nếu bạn cho rằng bạn muốn hủy đăng tải trang của mình , hãy cân nhắc tạo trang chủ hoặc trang đích và ẩn phần còn lại hoặc trỏ miền của bạn đến một trang web khác.
 • Nếu trang của bạn cần khắc phục sự cố, hãy liên hệ một Hướng dẫn GoDaddy . Chúng tôi luôn sẵn sàng trợ giúp.
 • Trước khi nhấn xuất bản, hãy xem hướng dẫn cách tạo website . Nó sẽ giúp bạn chắc chắn rằng bạn đã kiểm tra mọi thứ.