Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

WordPress được quản lý Trợ giúp

Xuất cơ sở dữ liệu của bạn


Bước 2 trong tuyển tập Di chuyển trang WordPress của tôi thủ công.

Cảnh báo: Nếu bạn đang di chuyển một cửa hàng trực tuyến, bạn nên đặt trang của mình ở Chế độ Bảo trì trước khi xuất cơ sở dữ liệu để ngăn việc đặt hàng. Bạn sẽ cần thêm một trình cắm như Chế độ Bảo trì Thông minh.

Cách bạn xuất cơ sở dữ liệu cho trang WordPress của mình sẽ tùy thuộc vào máy chủ lưu trữ hiện tại của bạn. Quy trình này giả định rằng bạn (giống như nhiều người dùng WordPress) đang sử dụng cPanel với phpMyAdmin.

  1. Đăng nhập vào tài khoản lưu trữ cPanel của bạn cho trang web WordPress mà bạn đang di chuyển và khởi chạy phpMyAdmin. Nếu trang WordPress của bạn được lưu trữ trong tài khoản Lưu trữ Linux GoDaddy, vui lòng làm theo hướng dẫn sau để truy cập cPanel phpMyAdmin.
  2. Trong menu bên trái, hãy chọn cơ sở dữ liệu trang WordPress của bạn.
    danh sách các cơ sở dữ liệu trong phpMyAdmin
  3. Từ phía trên menu, vui lòng chọn Xuất.
    chọn xuất
  4. Trong danh sách Phương thức xuất, vui lòng chọnNhanh, rồi chọn Truy cập.
    chọn phương thức xuất nhanh

Tập tin có phần mở rộng .sql được xuất sang vị trí tải xuống mặc định trên máy tính của bạn.


Xem thêm thông tin