WordPress được quản lý Trợ giúp

Xuất cơ sở dữ liệu của bạn


Bước 2 trong tuyển tập Di chuyển trang WordPress của tôi thủ công.

Cảnh báo: Nếu bạn đang di chuyển một cửa hàng trực tuyến, bạn nên đặt trang của mình ở Chế độ Bảo trì trước khi xuất cơ sở dữ liệu để ngăn việc đặt hàng. Bạn sẽ cần thêm một trình cắm như Chế độ Bảo trì Thông minh.

Cách bạn xuất cơ sở dữ liệu cho trang WordPress của mình sẽ tùy thuộc vào máy chủ lưu trữ hiện tại của bạn. Các bước này giả định rằng bạn đang rời khỏi dịch vụ lưu trữ dựa trên Linux với cPanel (như nhiều người dùng WordPress) với phpMyAdmin.

  1. Đăng nhập vào cPanel của bạn cho trang web WordPress mà bạn đang di chuyển và khởi chạy phpMyAdmin. Nếu trang WordPress của bạn được lưu trữ trong gói Lưu trữ Linux GoDaddy, vui lòng làm theo hướng dẫn sau để truy cập phpMyadmin.
  2. Trong menu bên trái, hãy chọn cơ sở dữ liệu trang WordPress của bạn.
    Danh sách các cơ sở dữ liệu trong phpMyAdmin
  3. Từ menu trên cùng, vui lòng chọn Xuất.
    Chọn xuất
  4. Trong danh sách Phương thức xuất, chọn Nhanh, sau đó chọn Truy cập.
    Chọn phương thức xuất nhanh

Tập tin có phần mở rộng .sql được xuất sang vị trí tải xuống mặc định trên máy tính của bạn.


Xem thêm thông tin