Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

GoDaddy Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Xuất cơ sở dữ liệu MySQL

Bạn có thể xuất cơ sở dữ liệu MySQL của mình để nhập vào một máy chủ cơ sở dữ liệu khác hoặc lưu trữ cục bộ dưới dạng bản sao lưu. Làm theo các bước sau để xuất cơ sở dữ liệu MySQL sang một tập tin và tải về máy tính của bạn.

  1. Truy cập cơ sở dữ liệu của bạn với phpMyAdmin: Quản lý WordPress | cPanel | Plesk.
  2. Trên trang chủ phpMyAdmin, từ menu bên trái, chọn cơ sở dữ liệu bạn muốn xuất.
    chọn cơ sở dữ liệu để xuất
  3. Từ các tab ở phía trên cùng của trang chọn Export.
    chọn tab xuất
  4. Trong phần Lưu dưới dạng tập tin , chọn hộp.
  5. Chọn Bắt đầu .

Lưu ý: Nếu bạn đang làm việc với cơ sở dữ liệu lớn hoặc cơ sở dữ liệu có số lượng bản ghi lớn trong một bảng, bạn sẽ cần sử dụng Secure Socket Shell (SSH) để xuất cơ sở dữ liệu.

Xem thêm thông tin