Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
  • TPHCM: (Hỗ trợ bằng tiếng Anh) 4.00am~9:00pm Th2-Th6(0284) 458 1371
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Thương mại điện tử WordPress được quản lý Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Xuất dữ liệu cửa hàng theo cách thủ công

Khách hàng, đơn hàng và phiếu giảm giá có thể được xuất theo cách thủ công bất cứ lúc nào. Những lần xuất này có thể được sử dụng để báo cáo, chia sẻ với nhà cung cấp hoặc nhập vào một cửa hàng khác.

Yêu cầu: Khách hàng / Đơn hàng / Xuất phiếu giảm giá là một phần mở rộng WooCommerce cao cấp đi kèm với Dịch vụ lưu trữ thương mại điện tử WordPress hoặc dưới dạng giao dịch mua độc lập.

Thêm thông tin