Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

GoDaddy Trợ giúp

Xuất hoặc sao lưu danh bạ, lịch và email của tôi

Tạo một tập tin sao lưu Outlook để lưu và xuất email, danh bạ và thông tin lịch. Sau đó bạn có thể nhập bản sao lưu của mình vào dịch vụ email, gói email hoặc phiên bản Outlook mới. Bản xuất không chứa siêu dữ liệu như các thuộc tính thư mục (chế độ xem, quyền và cài đặt Tự động lưu trữ), quy tắc thư và danh sách người gửi bị chặn.

Lưu ý: GoDaddy không hỗ trợ thao tác thủ công để sao lưu hoặc nhập Tập tin dữ liệu Outlook (.pst và .ost).

Chọn phiên bản Outlook của bạn để xem các bước của nó. Không chắc phiên bản bạn có là gì? Đây là một bài viết từ Microsoft tìm hiểu phiên bản Outlook của bạn.

Windows Mac Web

Outlook 2013, 2016 hoặc mới hơn

Outlook 2010

Outlook 2007

Outlook 2016 hoặc mới hơn

Outlook 2011

Outlook trên web (Chỉ có danh bạ)

Outlook cho Windows

Outlook 2013, 2016 hoặc mới hơn (Windows)

 1. Mở Outlook .
 2. Ở góc trên bên trái, chọn Tập tin.
 3. Chọn Mở & Xuất > Nhập/Xuất.
 4. Chọn Xuất sang tập tin > Tiếp theo.
 5. Chọn Tập tin dữ liệu Outlook (.pst) > Tiếp theo.
 6. Để xuất toàn bộ hộp thư, chọn tên của tài khoản email và tiếp tục đến bước tiếp theo. Hoặc, chỉ xuất thư mục Lịch hoặc Danh bạ, chọn thư mục bạn muốn xuất. (Bạn có thể xuất mỗi loại một lần, như vậy bạn sẽ cần thực hiện lại các bước này để xuất Danh bạ và Lịch lần lượt.)
 7. Hãy nhớ chọn hộp kiểm Bao gồm cả thư mục con, rồi chọn Tiếp theo.
 8. Chọn Duyệt để chọn vị trí lưu Tập tin dữ liệu Outlook (.pst). Nhập tên một tập tin và chọn OK để tiếp tục.
 9. Nếu bạn đang xuất sang một Tập tin dữ liệu Outlook (.pst) hiện có thì trong Tùy chọn, hãy nêu rõ việc cần làm khi xuất mục đã có trong tập tin.
 10. Bạn hãy chọn Hoàn tất.
 11. Hoạt động xuất sẽ bắt đầu ngay, trừ phi bạn tạo Tập tin dữ liệu Outlook (.pst) mới hoặc xuất vào một tập tin .pst đã có sẵn và được bảo vệ bằng mật khẩu.
  • Nếu tạo Tập tin dữ liệu Outlook (.pst), bạn có lựa chọn dùng mật khẩu để bảo vệ tập tin. Khi hộp thoại Tạo tập tin dữ liệu Outlook xuất hiện, nhập mật khẩu vào ô Mật khẩuXác minh mật khẩu, rồi nhấp vào OK. Trong hộp thoại Mật khẩu Tập tin dữ liệu Outlook, nhập mật khẩu và chọn OK.
  • Nếu bạn đang xuất sang một Tập tin dữ liệu Outlook (.pst) đã có sẵn được bảo vệ bằng mật khẩu, trong hộp thoại Mật khẩu Tập tin dữ liệu Outlook, nhập mật khẩu, và chọn OK.

Về đầu trang

Outlook 2010 (Windows)

Microsoft đã dừng hỗ trợ Office 2010 vào ngày 13/10/2020 và những hướng dẫn này chỉ để tham khảo. Tìm hiểu thêm từ Microsoft.

 1. Mở Outlook .
 2. Ở đầu dải băng, chọn Tập tin và chọn Tùy chọn.
 3. Trong hộp Tùy chọn Outlook, chọn Nâng cao.
 4. Trong phần Xuất, chọn Xuất.
 5. Chọn Xuất sang tập tinTiếp theo.
 6. Chọn Tập tin dữ liệu Outlook (.pst)Tiếp theo.
 7. Chọn tên tài khoản email cần xuất. Mỗi lần chỉ xuất được thông tin cho một tài khoản.
 8. Chọn hộp kiểm Bao gồm cả thư mục con để xuất Lịch, Danh bạ và Hộp thư đến của bạn. ChọnTiếp theo.
 9. Chọn Duyệt để chọn vị trí bạn muốn lưu Tập tin dữ liệu Outlook (.pst) và để nhập tên một tập tin. Chọn OK để tiếp tục (Nếu bạn đã xuất một tập tin trước đó, hãy đảm bảo rằng bạn thay đổi tên tập tin thay vì sử dụng tên cũ.)
 10. Nếu bạn đang xuất sang một Tập tin dữ liệu Outlook (.pst) đã có sẵn thì tại Tùy chọn, chọn việc cần làm khi xuất mục đã có trong tập tin.
 11. Bạn hãy chọn Hoàn tất.
 12. Hoạt động xuất sẽ bắt đầu ngay, trừ phi bạn tạo Tập tin dữ liệu Outlook (.pst) mới hoặc xuất vào một tập tin .pst đã có sẵn và được bảo vệ bằng mật khẩu.
  • Nếu đang tạo Tập tin dữ liệu Outlook (.pst) mới, bạn có thể lựa chọn dùng mật khẩu để bảo vệ tập tin. Khi hộp thoại Tạo Tập tin dữ liệu Outlook xuất hiện, nhập mật khẩu vào các hộp Mật khẩuXác minh mật khẩu, rồi nhấp vào OK. Trong hộp thoại Mật khẩu Tập tin dữ liệu Outlook, nhập mật khẩu và chọn OK.
  • Nếu bạn đang xuất sang một Tập tin dữ liệu Outlook (.pst) đã có sẵn được bảo vệ bằng mật khẩu, trong hộp thoại Mật khẩu Tập tin dữ liệu Outlook, nhập mật khẩu, và chọn OK.

Về đầu trang

Outlook 2007 (Windows)

Microsoft đã dừng hỗ trợ Office 2007 vào ngày 10/10/2017 và những hướng dẫn này chỉ để tham khảo. Tìm hiểu thêm từ Microsoft.

 1. Mở Outlook .
 2. Ở đầu dải băng, chọn Tập tin.
 3. Chọn Nhập và xuất.
 4. Chọn Xuất sang tập tinTiếp theo.
 5. Chọn Thư mục Tập tin Cá nhân (.pst) và Tiếp theo.
 6. Chọn tên tài khoản email cần xuất. Mỗi lần chỉ xuất được thông tin cho một tài khoản.
 7. Chọn hộp kiểm Bao gồm cả thư mục con để xuất Lịch, Danh bạ và Hộp thư đến của bạn. ChọnTiếp theo.
 8. Chọn Duyệt để chọn vị trí bạn muốn lưu Tập tin dữ liệu Outlook (.pst) và để nhập tên một tập tin. Chọn OK để tiếp tục. (Nếu bạn đã xuất một tập tin trước đó, hãy đảm bảo rằng bạn thay đổi tên tập tin thay vì sử dụng tên cũ.)
 9. Nếu bạn đang xuất sang một Tập tin dữ liệu Outlook (.pst) đã có sẵn thì tại Tùy chọn, chọn việc cần làm khi xuất mục đã có trong tập tin.
 10. Bạn hãy chọn Hoàn tất.
 11. Hoạt động xuất sẽ bắt đầu ngay, trừ phi bạn tạo Tập tin dữ liệu Outlook (.pst) mới hoặc xuất vào một tập tin .pst đã có sẵn và được bảo vệ bằng mật khẩu.
  • Nếu bạn muốn dùng mật khẩu bảo vệ cho tập tin .pst của mình: hãy nhập mật khẩu vào Mật khẩuXác minh mật khẩu, và sau đó chọn OK. Trong hộp thoại Mật khẩu Tập tin dữ liệu Outlook, nhập mật khẩu, rồi nhấp vào OK.
  • Nếu bạn đang xuất sang một Thư mục tập tin cá nhân (.pst) đã có sẵn được bảo vệ bằng mật khẩu, trong hộp thoại Mật khẩu Tập tin dữ liệu Outlook, nhập mật khẩu, rồi nhấp vào OK.
 12. Chọn OK nếu bạn không muốn bảo vệ tập tin của mình bằng mật khẩu.

Về đầu trang

Outlook cho Mac

Outlook 2016 hoặc mới hơn (Mac)

 1. Mở Outlook .
 2. Nếu bạn đang sử dụng phiên bản Outlook mới, tắt chuyển đổi Outlook mới. Nếu không, hãy chuyển sang bước tiếp theo.
  Nút chuyển đổi Outlook mới
 3. Trên tab Công cụ, chọn Xuất. (Nếu bạn không thấy nút Xuất, hãy tìm nó trên menu Tập tin Outlook.)
 4. Trong hộp Xuất sang một Tập tin lưu trữ (.olm), chọn những hộp kiểm bên cạnh những mục bạn muốn xuất (chọn tất cả để xuất toàn bộ hộp thư) rồi chọn Tiếp tục.
 5. Tại Lưu dưới dạng, dưới mục Yêu thích, chọn thư mụcTải vềLưu.
 6. Bạn sẽ được thông báo khi dữ liệu được xuất. Bạn hãy chọn Hoàn tất.

Về đầu trang

Outlook 2011 (Mac)

Microsoft đã dừng hỗ trợ Office 2011 vào ngày 10/10/2017 và những hướng dẫn này chỉ để tham khảo. Tìm hiểu thêm từ Microsoft.

Trong Outlook 2011, bạn có các tùy chọn xuất sau:

 • Xuất sang Tập tin dữ liệu Outlook for Mac
 • Xuất danh bạ trong tập tin văn bản được phân cách bằng tab
 • Xuất từng mục
Xuất sang Tập tin dữ liệu Outlook for Mac

Khi bạn xuất sang Tập tin dữ liệu Outlook for Mac, bạn có thể lọc thông tin theo hạng mục hoặc theo loại mục. Trong quá trình xuất, bạn có thể chọn giữ các mục đã xuất ở Outlook hoặc xóa sau khi xuất.

Các tài khoản của Microsoft Exchange và dịch vụ thư mục không xuất danh bạ khỏi thư mục hoặc các mục được lưu trữ trong thư mục công cộng.

 1. Trong menu Tập tin, chọn Xuất > Tập tin dữ liệu Outlook dành cho Mac.
 2. Chọn một tùy chọn để lọc theo hạng mục hoặc theo loại mục. (Để xuất tất cả mục trong Outlook, hãy chọnMục thuộc các loại sau rồi chọn tất cả hộp kiểm.)
 3. Nhấp vào mũi tên bên phải để tiếp tục, rồi làm theo hướng dẫn. Tập tin dữ liệu Outlook dành cho Mac được lưu dưới dạng đuôi .olm.
Xuất danh bạ trong tập tin văn bản được phân cách bằng tab

Xuất trực tiếp danh bạ và thông tin liên hệ có liên quan thành tập tin văn bản được phân cách bằng tab. Bạn có thể mở tập tin này sử dụng mail khác, bảng tính và các ứng dụng cơ sở dữ liệu. Không xuất được chứng nhận mã hóa.

 1. Từ menu Tập tin, chọn Xuất.
 2. Trong Chương trình hỗ trợ xuất, nhấp vào Danh bạ sang danh sách, rồi làm theo hướng dẫn. Các tập tin được phân cách bằng tab được lưu với phần mở rộng .txt.
Xuất từng mục

Bạn cũng có thể xuất từng mục thành từng tập tin để làm bản sao lưu hoặc để dùng trong các ứng dụng khác.

 1. Trong danh sách mục, chọn mục bạn muốn xuất. (Để chọn nhiều mục, vừa nhấn giữ phím Command vừa nhấp vào các mục.)
  Mục Loại tập tin
  Email .eml
  Danh bạ .vcf (vCard)
  Sự kiện và nhiệm vụ trên lịch .ics
  Ghi chú .html
 2. Kéo lựa chọn ra màn hình nền hoặc vào thư mục trong Finder.

Về đầu trang

Outlook trên web

Danh bạ ở Outlook trên web

 1. Đăng nhập vào Outlook trên web. Sử dụng địa chỉ email và mật khẩu Microsoft 365 của bạn (tên người dùng và mật khẩu GoDaddy sẽ không dùng được ở đây).
 2. Ở góc dưới bên trái của trang, chọn Con ngườiCon người.
 3. Ở góc trên bên phải, chọn Quản lý > Xuất danh bạ.
 4. Chọn nếu bạn muốn xuất tất cả các liên hệ hoặc chỉ những liên hệ từ một mục cụ thể, và sau đó chọn Xuất.

Các liên hệ của bạn sẽ được lưu dưới dạnh tập tin .csv mà bạn có thể nhập vào các ứng dụng email khác (như Gmail) hoặc những phiên bản Outlook khác.

Về đầu trang

Bước có liên quan

 • Bây giờ dữ liệu Outlook của bạn đã được xuất vào một tập tin sao lưu, bạn có thể nhập nó vào Outlook.

Xem thêm thông tin