Trợ giúp

Websites + Marketing Trợ giúp

Xuất bản trang web của bạn

Sau khi bạn xem lại và chỉnh sửa website theo ý muốn, bạn đã sẵn sàng đăng tải trang. (Khi đã đăng tải một website, sẽ không có tùy chọn "hủy đăng tải", dù bạn có thể thay đổi và đăng tải lại trang bất kỳ lúc nào.)

Lưu ý: Nếu bạn đang sử dụng Cửa hàng trực tuyến, gói Doanh nghiệp hoặc Doanh nghiệp nâng cao, sau khi trang của bạn được đăng tải, mọi dữ liệu truyền từ trang sẽ được mã hóa bằng chứng nhận SSL (Lớp cổng bảo mật). Quá trình này chỉ áp dụng cho các miền do GoDaddy quản lý, không áp dụng cho các miền của bên thứ ba (bên ngoài). Tìm hiểu cách thức Nâng cấp gói.

  1. Đăng nhập vào tài khoản GoDaddy của bạn và mở sản phẩm. (Bạn cần trợ giúp mở sản phẩm?)
  2. Nhấp vào Sửa/Sửa trang.
  3. Thực hiện mọi thay đổi bạn cần đối với trang.
  4. Các thay đổi được lưu tự động nên khi bạn thực hiện xong, hãy nhấp vào Xem trước để xem kết quả và nếu thích, hãy sử dụng một miền khác hoặc mua miền mới.
  5. Khi bạn đã sẵn sàng công khai sự thay đổi, hãy nhấp vào Đăng tải trang hoặc Đăng tải.

Bước tiếp theo

Thông tin thêm


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.