Xuất cơ sở dữ liệu MySQL

Bạn có hai tùy chọn khi xuất cơ sở dữ liệu MySQL. Bạn có thể xuất toàn bộ cơ sở dữ liệu hoặc xuất bảng cơ sở dữ liệu đã chọn vào tập tin.

Để xuất cơ sở dữ liệu hoàn chỉnh

 1. Truy cập vào cơ sở dữ liệu qua PHPMyAdmin (Web & Cổ điển / cPanel / Plesk).
 2. Trên trang phpMyAdmin, nhấp vào Xuất bên dưới MySQL.
 3. Trong trường Xuất, ở bên trái ngăn Xem kết xuất, hãy chọn cơ sở dữ liệu mà bạn muốn xuất.
 4. Chọn tùy chọn của bạn trong ngăn Tùy chọn SQL. Nhấp vào hộp kiểm Lưu thành tập tin và đặt tên tập tin.
 5. Khi bạn đã hài lòng với tùy chọn của mình, hãy nhấp vào nút Đi. Bạn được nhắc tải xuống tập tin.

  Lưu ý: Các tài khoản lưu trữ Web và Cổ điển không hỗ trợ nén cơ sở dữ liệu. Tôi có loại tài khoản lưu trữ nào?

Cơ sở dữ liệu của bạn đã được xuất.

Để xuất các bảng đã chọn trong một cơ sở dữ liệu

 1. Truy cập vào cơ sở dữ liệu của bạn qua PHPMyAdmin. Để biết thêm thông tin, hãy xem
  .
 2. Nhấp vào biểu tượng Cơ sở dữ liệu bên dưới MySQL.
 3. Nhấp vào tên cơ sở dữ liệu mà bạn muốn xuất bảng.
 4. Nhấp vào tab Xuất.
 5. Trong trường Xuất, ở bên trái ngăn Xem kết xuất, hãy chọn các bảng mà bạn muốn xuất. Sử dụng phím CTRL để chọn nhiều bảng.
 6. Chọn tùy chọn của bạn trong ngăn Tùy chọn SQL. Nhấp vào hộp kiểm Lưu thành tập tin và đặt tên tập tin.
 7. Khi bạn đã hài lòng với tùy chọn của mình, hãy nhấp vào nút Đi. Bạn được nhắc tải xuống tập tin.

  Lưu ý: Tài khoản lưu trữ của chúng tôi không hỗ trợ nén.

Đã xuất các bảng được chọn.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.