Xuất cơ sở dữ liệu MySQL

Làm theo các bước sau đây để xuất toàn bộ cơ sở dữ liệu MySQL hoặc xuất những bảng bạn chọn trong cơ sở dữ liệu sang một tập tin, rồi tải tập tin đó xuống máy tính của bạn.

 1. Truy cập vào cơ sở dữ liệu của bạn qua PHPMyAdmin: Web & Cổ điển | cPanel | Plesk
 2. Ở trang chủ phpMyAdmin, chọn cơ sở dữ liệu bạn muốn xuất.
  chọn cơ sở dữ liệu muốn xuất
 3. Từ các tab ở đầu trang, chọn Xuất.
  nhấp vào tab xuất
 4. Để xuất toàn bộ cơ sở dữ liệu, chuyển sang bước tiếp theo.

  Để chỉ xuất những bảng cụ thể trong cơ sở dữ liệu, bên dưới Phương pháp xuất chọn Tùy chỉnh - hiển thị mọi tùy chọn sẵn có rồi chỉ chọn bảng bạn muốn xuất trong danh sách Bảng. Để nguyên mọi tùy chọn khác ở giá trị mặc định.

 5. Nhấp vào Xong. Bạn sẽ được nhắc mở hoặc lưu tập tin.
 6. Nhấp vào OK. Cơ sở dữ liệu hoặc bảng trong cơ sở dữ liệu được xuất thành tập tin SQL.

Xem thêm thông tin


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.