Búp bíp bóp… tính toán…tính toán … bắt đầu dãy 42…
Có vẻ như các robot điên cuồng này lại đang làm việc! Chúng đã giành quyền kiểm soát và dịch trang này ra tiếng địa phương của bạn. Các robot này thật sự chỉ có thiện ý trong trái tim kim loại của chúng. Chúng chỉ muốn giúp đỡ bạn! Hãy cho chúng tôi biết các robot làm việc như thế nào, với các nút ở phía dưới trang. Đi đến phiên bản Tiếng Anh

Xuất chứng nhận ký mã từ Internet Explorer hoặc Firefox

Sau khi bạn cài đặt chứng nhận Chữ ký mã trong trình duyệt của mình, bạn có thể muốn xuất chứng nhận đó từ Internet Explorer® hoặc Firefox® để sử dụng ở nơi khác. Ví dụ: bạn có thể muốn sao lưu hoặc sử dụng nó trên một máy tính khác.

Để xuất một chứng nhận ký mã từ Internet Explorer

 1. Trong Internet Explorer, mở Công cụ , rồi bấm Tùy chọn Internet . Cửa sổ Tùy chọn Internet sẽ hiển thị.
 2. Từ tab Nội dung , nhấp vào Chứng nhận .
 3. Từ danh sách chứng nhận, chọn chứng nhận bạn muốn xuất, rồi bấm vào Xuất .
 4. Nhấp vào Tiếp theo.
 5. Bấm vào Có, xuất khóa riêng tư , rồi bấm vào Tiếp theo .

  Lưu ý: Nếu tùy chọn "Có, xuất khóa riêng" không khả dụng, khóa riêng của bạn không xuất hiện hoặc được đánh dấu là không thể xuất. Để xác định xem khóa riêng có khả dụng hay không, hãy xem chi tiết của chứng nhận. Nội dung của hộp thoại cho biết liệu khóa riêng có được liên kết với chứng nhận hay không.

 6. Chọn Trao đổi thông tin cá nhân , rồi chọn Bao gồm tất cả chứng nhận trong đường dẫn chứng nhận nếu có thể .
 7. Chọn Xuất tất cả các thuộc tính mở rộng , sau đó, trừ khi bạn muốn để lại bản sao của khóa riêng trong kho chứng nhận, hãy chọn Xóa khóa riêng nếu quá trình xuất thành công .
 8. Nhấp vào Tiếp theo.
 9. Nếu được yêu cầu, hãy nhập mật khẩu của bạn hai lần.
 10. Chọn vị trí bạn muốn lưu tập tin PFX, rồi bấm vào Tiếp theo .
 11. Nhấp vào Hoàn tất và sau đó, trong cửa sổ xác nhận hiển thị, nhấp vào OK .

Để xuất một chứng nhận chữ ký mã từ Firefox

 1. Trong Firefox, nhấp vào Công cụ và chọn Tùy chọn .
 2. PC: Trong phần Nâng cao , từ tab Mã hóa , nhấp vào Xem chứng nhận .

  Mac: Từ menu Firefox , chọn Tùy chọn . Đi đến tab Nâng cao , và sau đó đi đến tab Chứng nhận.
 3. Chọn chứng nhận bạn muốn xuất, rồi bấm vào Sao lưu .
 4. Nhập tên tập tin, rồi từ menu Lưu dưới dạng hoặc Định dạng , chọn Tập tin PKCS12 .
 5. Nhấp vào Lưu.
 6. Tạo một mật khẩu mạnh, rồi bấm vào OK .

Sau khi hoàn tất, bạn sẽ nhận được xác nhận rằng quá trình xuất đã thành công.

Lưu ý: Để sử dụng chứng nhận của bạn với các công cụ phần mềm khác, bạn có thể cần chuyển đổi tập tin PFX đã xuất sang các tập tin PVK và SPC. XemChuyển đổi một tập tin ký mã PFX đã xuất sang các tập tin PVK và SPC bằng Windows để biết thông tin.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.