Websites + Marketing Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Yêu cầu các bài đăng trên mạng xã hội cho trang Websites + Marketing của tôi

Sau khi bạn thiết lập gói Dịch vụ cho tài khoản Websites + Marketing của mình , bạn có thể yêu cầu các bài đăng trên mạng xã hội mà nhóm chuyên gia của chúng tôi sẽ tạo và đăng tải cho bạn.

Lưu ý: Dịch vụ này chỉ có sẵn cho các gói Dịch vụ tiếp thị.

 1. Truy cập vào trang sản phẩm.
 2. Cuộn xuống và chọn Websites + Marketing , và bên cạnh gói Websites + Marketing bạn muốn sử dụng, chọn Quản lý .
 3. Trên Bảng điều khiển, chọn Xã hội .
 4. Chọn Yêu cầu bài đăng trên mạng xã hội .
 5. Làm theo lời nhắc để cung cấp cho chúng tôi một chút thông tin về những gì bạn muốn chia sẻ và tải lên hình ảnh (trừ khi bạn muốn chúng tôi chọn hình ảnh cho bạn). Khi bạn hoàn tất, hãy chọn Gửi .
  • Trong vòng hai ngày làm việc, bạn sẽ nhận được email cho biết bài đăng của bạn đã được lên lịch đăng tải. Bạn cũng sẽ thấy bản xem trước trong danh sách các bài đăng trên mạng xã hội.
  • Trả lời email này để yêu cầu chỉnh sửa bài đăng trước khi đăng tải.
  • Sau khi bài đăng được lên lịch, bạn sẽ có tùy chọn lên lịch lại hoặc xóa bài đăng.
  • Sau khi bài đăng được đăng tải, bạn có thể xem bài đăng hoạt động như thế nào trên nền tảng xã hội.

Xem thêm thông tin