Chứng nhận SSL Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Yêu cầu chứng nhận SSL của tôi cho một miền phụ được lưu trữ bằng tài khoản lưu trữ GoDaddy hoặc một trang được lưu trữ với công ty khác mà không có Yêu cầu xác thực chứng nhận (CSR)

Sau khi bạn mua chứng nhận SSL và tín dụng có sẵn trong tài khoản của bạn, hãy yêu cầu chứng nhận cho tên miền (hoặc tên chung) của website mà bạn muốn bảo mật.

Lưu ý: Sau khi mua, có thể có độ trễ trước khi tín dụng chứng nhận SSL hiển thị trong danh sách sản phẩm của bạn. Nếu bạn không thấy tín dụng chứng nhận, hãy làm mới trình duyệt của bạn cho đến khi nó xuất hiện.

Sử dụng trình hướng dẫn SSL để yêu cầu chứng nhận của bạn và tạo CSR và Khóa riêng tư của bạn

 1. Truy cập vào trang sản phẩm.
 2. Chọn Quản lý tất cả cạnh Chứng nhận SSL.
 3. Chọn Chứng nhận mới cho tín dụng SSL bạn muốn dùng.
 4. Trên trang Cài đặt chứng nhận , chọn Chọn miền , nhập tên miền của bạn, rồi chọn Tiếp tục .
 5. Khóa riêng và yêu cầu ký chứng nhận (CSR) xuất hiện bên dưới tên miền của bạn. Đối với cả hai, chọn Lưu tập tin và lưu bản sao Khóa riêng và CSR của bạn vào một vị trí an toàn.
  Lưu CSR và khóa riêng
  Cảnh báo: Bạn sẽ không thể xem CSR hoặc Khóa riêng sau khi rời khỏi trang này. Bạn sẽ cần chúng sau này khi cài đặt chứng nhận. Lưu cả hai vào một vị trí an toàn mà bạn dễ dàng tìm thấy.
 6. Chọn Tiếp tục để mở Kiểm soát miền chứng minh . Nếu bạn đã làm việc này trước đây và biết mình cần gì, hãy chọn nó. Nếu không, hãy để nguyên mọi thứ và chọn Tiếp tục .

  Lưu ý: Bằng cách để mọi thứ được chọn trên trang Chứng minh kiểm soát miền , bạn sẽ có nhiều tùy chọn hơn khi sẵn sàng xác minh bạn có quyền kiểm soát tên miền. Nếu bạn không có quyền truy cập vào các địa chỉ email được liệt kê, chúng tôi sẽ sử dụng một phương pháp khác để xác minh rằng bạn kiểm soát miền.

 7. Trên trang Tùy chọn bổ sung , chọn Nhà cấp chứng nhận mà bạn muốn sử dụng. Điều duy nhất thay đổi là chứng nhận được cấp bởi ai. Chứng nhận của bạn sẽ hoạt động giống nhau bất kể bạn chọn gì.
 8. Đọc Thỏa thuận người đăng ký , chọn hộp kiểm Tôi đồng ý với các điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận người đăng ký , rồi chọn Tiếp tục .

Vậy là xong! Bước tiếp theo là xác minh bạn có quyền kiểm soát tên miền .