Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Chứng nhận SSL Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Yêu cầu chứng nhận SSL của tôi cho trang WordPress được quản lý, Websites + Marketing hoặc Websites + Marketing Cửa hàng trực tuyến

Trang của bạn được bảo mật! Tất cả các trang WordPress được quản lý, Websites + Marketing và Cửa hàng trực tuyến Websites + Marketing đều có chứng nhận SSL được cài đặt và chúng tôi sẽ quản lý chứng nhận đó cho bạn. Bạn đã bảo vệ chính mình và khách truy cập của bạn. Bạn có thể dành thời gian cho những việc khác.

Nếu bạn đã mua tín dụng SSL và không có trang khác để sử dụng, bạn có thể yêu cầu GoDaddy hoàn tiền .

Xem thêm thông tin