Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Chứng nhận SSL Trợ giúp

Yêu cầu chứng nhận SSL và tìm hiểu cách cài đặt chứng nhận này (nếu bạn chưa biết gì về SSL, vui lòng bắt đầu ở đây)

Hãy thực hiện theo những bước dưới đây để cài đặt chứng nhận SSL của bạn và cài đặt nó trên máy chủ của mình.

Yêu cầu một chứng nhận SSL 1. Yêu cầu chứng nhận SSL
Xác minh chứng nhận SSL của tôi 2. Xác minh chứng nhận SSL
Tải về các tập tin chứng nhận 3. Tải xuống các tập tin chứng nhận
Cài đặt chứng nhận SSL 4. Cài đặt chứng nhận SSL
Chuyển hướng tự động sang HTTPS 5. Chuyển hướng tự động sang HTTPS
Kiểm tra chứng nhận SSL của bạn 6. Kiểm tra chứng nhận SSL sau khi cài đặt

Hãy cùng bắt đầu nhé!