Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
  • TPHCM: (Hỗ trợ bằng tiếng Anh) 4.00am~9:00pm Th2-Th6(0284) 458 1371
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Quản lý tài khoản Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Yêu cầu hoàn thuế

Nếu bạn đủ điều kiện để được miễn thuế, bạn có thể yêu cầu hoàn thuế bằng cách liên hệ với GoDaddy.com theo số điện thoại được liệt kê ở trên. Nếu chứng từ miễn thuế của bạn được chấp thuận, GoDaddy sẽ hoàn lại một số tiền thuế bán hàng cho đơn hàng bạn đang yêu cầu. Các khoản thuế đã tính trên các đơn hàng cũ sẽ không được hoàn lại vì chúng đã được nộp cho cơ quan có thẩm quyền tính thuế.

Lưu ý: Bạn có thể yêu cầu cơ quan có thẩm quyền hoàn thuế mà GoDaddy đã nộp thuế.

Nếu bạn tin rằng bạn sẽ nhận được một ngoại lệ cho quy tắc này, vui lòng cung cấp bất kỳ tài liệu và / hoặc thông tin nào về yêu cầu hoàn thuế ban đầu của bạn.

Để yêu cầu hoàn tiền, bạn phải gửi giấy miễn thuế bán hàng hợp lệ cho bộ phận thanh toán. XemKhách hàng được miễn thuế của GoDaddy .

Cập nhật kể từ ngày 1 tháng 11 năm 2017

Xem thêm thông tin