Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
 • TPHCM: (Hỗ trợ bằng tiếng Anh) 4.00am~9:00pm Th2-Th6(0284) 458 1371
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Quản lý tài khoản Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Yêu cầu về mật khẩu

Chúng tôi rất coi trọng vấn đề bảo mật, vì vậy chúng tôi thực thi các yêu cầu về mật khẩu để bảo vệ tài khoản. Mật khẩu của bạn có thể không chứa những nội dung sau:

 • Chuỗi số, chẳng hạn như "1234"
 • Trình tự chữ cái, chẳng hạn như "abc"
 • Bất kỳ cụm từ nào sau đây:
  • truy cập
  • trời ơi đất hỡi
  • iloveyou
  • letmein
  • chủ nhân
  • vượt qua
  • công chúa
  • qwerty
  • kiểm tra

Xem thêm thông tin